En vellykket Hvit jul!

DSC_2905_400x267

Med flere kontrakter enn tidligere år, i tillegg til mange engasjerte frivillige, har det vært en spennende oppgave å lede fjorårets Hvit jul-kampanje. 

Alkoholavgiftene bør økes

Prisutvikling_500x375

Dette var IOGTs hovedbudskap under høringen om statsbudsjettet i Finanskomiteen på Stortinget. Her kan du se og lese innspillene våre.

Verden kan forandres!

Pia og Indrani_200x200

Til tross for regjeringsskifte og stor konkurranse på innsamlingsmarkedet, lanserer FORUT denne høsten en ambisiøs femårsplan for fortsatt innsats for barnerettigheter, kvinner og likestilling, og rus som utviklingshinder. På hjemmefronten er ambisjonene å befeste posisjonen som landets største leverandør av aktivitetsopplegg til norske barnehager om vennskap over landegrensene som årlig engasjerer ca. 80 000 barn. FORUT har prosjekter i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone, Malawi og Zambia, og deltar ellers i flere globale nettverk.

Alkoholpolitikk for barn og unge

Side 12 - bilde hanne gade ringdal

Vi som arbeider på rusfeltet har vært bekymret for hvilken rusmiddelpolitikk en borgerlig regjering vil føre. Tre av de fire samarbeidspartiene gikk til valg på en mer liberal alkoholpolitikk. Regjeringsplattformen lister opp gode tiltak i rusomsorgen. Det er veldig bra. Men bedre behandling hjelper lite hvis man samtidig skaper flere rusproblemer med friere flyt av alkohol. KrF skal ha stor takk for at de har stått på for en ansvarlig alkoholpolitikk gjennom tøffe forhandlinger. Hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk står fast, sier samarbeidsavtalen. Det høres jo trygt ut. Men vi frykter likevel at mange av de effektive forebyggende virkemidlene vil kunne slipes ned under denne litt høytsvevende formuleringen.

 

Det internasjonale alkoholspillet

FORUT-konferanse_500x330

Vedtaket av en alkoholstrategi fra 2010 skal følges opp av WHO både i rike og fattige land. Forut inviterer til en spennende halvdagskonferanse om strategien på Litteraturhuset i Oslo, torsdag 7. november 2013. På konferansen får vi rapport fra spillet rundt strategien, arbeidet med å følge opp vedtaket og utfordringer i det videre arbeidet.