2. Referanser.

Følgende lover og forskrifter er aktuelle for IOGTs virksomhet per dags dato:

Lov/Forskrift

Link

Arbeidsmiljøloven

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html

Forskrift om arbeid ved dataskjerm:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19941215-1259.html

Ferieloven

http://www.lovdata.no/all/hl-19880429-021.html

Folketrygdloven

http://www.lovdata.no/all/hl-19970228-019.html

HMS - erklæring, vedlegg 2 til forskrift om offentlige anskaffelser

http://www.lovdata.no/for/sf/fa/ta-20060407-0402-033.html

Internkontrollforskriften

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19961206-1127.html

Likestillingsloven

http://www.lovdata.no/all/nl-19780609-045.html

Lov om yrkesskadeforsikring

http://www.lovdata.no/all/nl-19890616-065.html

Lønnsgarantiloven

http://www.lovdata.no/all/nl-19731214-061.html

Personopplysningsloven

http://www.lovdata.no/all/nl-20000414-031.html

Skatteloven

http://www.lovdata.no/all/nl-19990326-014.html

Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20020705-0715.html

Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19770429-0007.html

Forskrift om bruk av kjøretøy

http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-19900125-0092.html

Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19950216-0170.html

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-20020626-0847.html

Forskrift om tungt og ensformig arbeid

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19950120-0156.html

Forskrift om arbeidstakers medvirkning

http://www.lovdata.no/for/sf/nh/th-20050101-0008-006.html

 

 

2012-05-24 Madlena Tsvetkova