Åsane folkehøgskole

Åsane folkehøgskole i Bergen eies og drives av IOGT.

Skolen har et variert fag- og linjetilbud, og for skoleåret 2013 – 14 tilbys disse linjene: Skriveverksted, Kina / kampsport, Hestesport, Kunstlinje, Teaterlinje, Latin-Amerikalinje og Musikk vokal. I tillegg har skolen fellesfag og valgfag innenfor et bredt spekter, både praktisk estetiske og teoretiske.

 

De siste årene har skolen hatt et elevtall på hovedkurset på ca 100.

I tillegg arrangerer skolen korte kurs, blant annet for kor korsangere, og man driver med utleie til ulike grupper og arrangementer, da særlig om sommeren. De siste årene har IOGTs sommerkonferanser vært holdt på Åsane Folkehøgskole.

Folkehøgskolen er en internatskole. Elevene bor på skolen, i all hovedsak på dobbeltrom. De deler bad og fellesrom og må lære seg både å ta hensyn til menneskers ulike behov, og å respektere andres meninger. De må også lære seg å fordele arbeid og plikter rettferdig. Derfor er internatlivet så viktig for folkehøgskoleåret at skolen forlanger at elever som skal gå på skolen må bo på internatet. Som «bonus» for internatlivet får elevene opplevelsen av at alle er tilgjengelig hele tiden. Kveldene er belagt med øvinger, trening, oppgaver og sosiale treff av ulikt slag.

Skolen har undervisning på dagtid som andre skoler. I tillegg er det til vanlig undervisning på ettermiddag og på lørdager. Derfor er skoleåret komprimert ned til 32 uker. I løpet av disse ukene har folkehøgskolen like mange undervisningsdager som videregående skole!

Åsane Folkehøgskole arbeider for å ha et rusfritt miljø. I tråd med IOGTs ideologi er det ikke lov til å bruke, være påvirket av eller oppbevare rusmidler på skolens område. Dette reglementet deler skolen med de fleste andre folkehøgskoler i Norge.

Åsane Folkehøgskole passer godt for elever som har fullført videregående skole og enten man har bestemt seg for videre utdanning eller ikke er et år på Åsane en nyttig og utviklende investering. Det er ingen søknadsfrist. Opptaket starter 1. februar og fortsetter fram til skolestart i slutten av august, eller til skolen er fulltegnet.

Mer info om skolen, søknad og opptak finner du her!

  • Tips ein ven
  •  Skriv ut