Alkoholpolitikk for barn og unge

Vi som arbeider på rusfeltet har vært bekymret for hvilken rusmiddelpolitikk en borgerlig regjering vil føre. Tre av de fire samarbeidspartiene gikk til valg på en mer liberal alkoholpolitikk. Regjeringsplattformen lister opp gode tiltak i rusomsorgen. Det er veldig bra. Men bedre behandling hjelper lite hvis man samtidig skaper flere rusproblemer med friere flyt av alkohol. KrF skal ha stor takk for at de har stått på for en ansvarlig alkoholpolitikk gjennom tøffe forhandlinger. Hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk står fast, sier samarbeidsavtalen. Det høres jo trygt ut. Men vi frykter likevel at mange av de effektive forebyggende virkemidlene vil kunne slipes ned under denne litt høytsvevende formuleringen.

 

Det er godt dokumentert at vinmonopolet, alkoholavgiftene, reklameforbudet og salgs- og skjenketidene bidrar til å dempe alkoholforbruket. Dette begrenser skadene både for den som drikker og for de rundt dem. En ansvarlig alkoholpolitikk er enkelt sagt det viktigste verktøyet vi har i rusforebyggingen.

I regjeringsplattformen nevnes ingen konkrete alkoholforebyggende tiltak. Derimot har den allerede begynt å tygge på kantene av effektive tiltak vi har på plass i dag.  Ny regjering vil la Vinmonopolet holde åpent de samme dager som butikkene kan ha ølsalg. Det vil i første omgang bety at polet også kan våre åpent på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften.

Det virker kanskje ikke som noen stor greie å åpne for salg av vin og sprit disse fire ekstra dagene. Samtidig vet vi at det allerede drikkes mye i høytidene, noe alt for mange barn og unge lider under. IOGT er for et godt og sterkt Vinmonopol.  Men vi hører ingen høye rop etter salg også på disse fire dagene. De aller fleste klarer å tilpasse innkjøpene sine. Det positive med stengte pol på kvelden og i høytidene er at det hindrer spontankjøp. Det er det verdt å ta vare på.

Den nye regjeringen vil også åpne for produktprøver og begrenset alkoholsalg direkte fra nisjeprodusenter og om nødvendig jobbe for å endre EU-lovgivningen på feltet. Det høres hyggelig ut med salg fra en lokal gård eller akevittprodusent. Men det å omgå Vinmonopolets alkoholmonopol på drikke over 4,75 alkoholprosent kan være spikeren i kista for det norske salgsmonopolet på vin og sprit.  Den svenske borgerlige regjeringen endte med å si nei til det samme nettopp fordi de fryktet at det ville undergrave monopolordningen. Gårdssalg vil neppe føre til en stor økning i alkoholproblemer, men det samme kan ikke sies om polets død. Det er tilnærmet umulig å reversere opphevelsen av et statlig monopol. Da kan vi gå fra under 300 vinmonopol til spritsalg i over 4000 dagligvarebutikker.

FrP, Høyre og Venstre vil mye med norsk alkoholpolitikk. Blant annet å fjerne den nasjonale grensa for skjenketid. Det åpner i praksis for døgnåpen skjenking. Forskningen viser entydig at utvidede skjenketider gir mer vold. I partiene presses det også på for å utvide salgstidene for øl i butikk både på kveld og merkedager.

KrF kan få det stritt med å sørge for at samarbeidsavtalen holdes. Selv om løftet om å holde på hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk burde være et godt utgangspunkt for ny regjeringen til å bidra til bedre folkehelse.

Konsekvensene av en ytterligere liberalisering kan bli ubehagelige for mange – særlig barn og unge. Vi håper den nye regjeringen vil prioritere helse, velferd og trygghet foran billigere og mer tilgjengelig vin og sprit. Og at opposisjonen vil bruke sin rolle til å støtte opp om en fortsatt solidarisk politikk.

Av Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær i IOGT i Norge

og Hanne Gade Ringdal, leder i IOGT i Norge

 

2013-10-22 Webmaster