Enestående familier får nye ledere

prosessledere EF

Siste helgen i januar møttes et knippe mammaer og pappaer fra Tønsberg, Halden og  Sandefjord for å utdanne seg til ledere for Enestående familier. Kurset ble ledet av regionkonsulent og prosjektleder Trude Sletteberg.

 

Enestående familier er nå endelig i gang med å utdanne lokale ledere for oppstart på nye steder og konsolidering av arbeidet i Sandefjord. Enestående familier er et enkelt helgeaktivitetstilbud for voksne som lever alene med barn. Tanken er å opprette lokale grupper med aleneforeldrefamilier som har det moro sammen i helgene. Til disse lokale gruppene vil vi rekruttere inn mammaer og pappaer som har lyst til å drive slikt arbeide på frivillig basis, forteller prosjektleder Trude Sletteberg. Disse lederne blir nå fortløpende utdannet som prosessledere gjennom modningsprogrammet Trygg Oppvekst som drives av IOGTs barneorganisasjon JUBA.

Kurset som gikk av stabelen i helgen inneholdt ved siden av presentasjon av opplegget en rekke case-studies deltakerne måtte gjennom for å tenke gjennom hvordan de vil håndtere ulike situasjoner som kan oppstå i møte med mennesker i en vanskelig livssituasjon. Deltakerne ble også godt kjent med Arnold Lexnder i Trygg Oppvekst som ga deltakerne en rask innføring i lederrollens ulike utfordringer. Ikke minst arbeidet gruppa sammen med å legge føringer for utvikling av egne nettsider for prosjektet. Disse lanseres om kort tid.

På bildet ser vi øverst fra venstre Roger Riksheim Berg (Sandefjord), Morten Skjelvik (Sandefjord), Kjersti Rusten (Tønsberg), nederst fra venstre Beathe Thode Iversen (Sandefjord), Alexander Farman (Halden) og prosjektleder Trude Sletteberg.

  • Tips ein ven
  •  Skriv ut