Etter aksjonen

Arbeid i gode sirkler!
Her er noen stikkord for hvordan dere kan ta en konstruktiv gjennomgang etter endt verving.

- Hva er bra?
- Hva gjør vi feil?
- Hvordan kan vi forbedre oss?
- Hvilke erfaringer har vi høstet som vi ønsker å dele med andre i IOGT?

Det er viktig for oss å bli flinkere til å informere hverandre, både om positive tiltak og om de tiltak som ikke går så bra. Vi må få til en kultur – så vi inspirerer og hjelper hverandre.

Et medlem er vervet....... !
Nye medlemmer skal raskest mulig rapporteres inn til IOGT-kontoret. Som en del av oppfølgingen vil kontoret i løpet av en ukes tid sende ut en startpakke til alle nyinnmeldte.
Det er svært ønskelig om dere, som en del av oppsummeringen av en vervedag, kan bestemme hvem som skal følge opp nyinnmeldte medlemmer. En nærliggende oppfølging er å ringe til vedkommende og forhøre seg nærmere om hvilke ønsker og forventninger det nye medlemmet har.

Invitere
En lokalavdeling eller et IOGT-område bør planlegge aktiviteter som kan nå et større publikum enn de faste medlemmene. Det kan gjerne være helt åpne arangementer, som dere også annonserer i lokalavisa.
For mer informasjon, se TEMA-ARK og ”Tipsbank til IOGT-aktiviteter”. Det er viktig at vi hjelper til med å formidle tilbud om aktiviteter/turer i regi av andre IOGT-enheter (f.eks. regionen) til nye medlemmer.

Medlemsverving kan ikke være et skippertak. Skal IOGT fortsette å vokse, bør helst verving være med i planene våre hele tiden.

Nye medlemmer vet at det er mulig å verve! De har også et kontaktnett som kan gi flere medlemmer og medspillere.

Respekt for nye medlemmer betyr å planlegge for enda flere medlemmer…
Gjør verving til en fast aktivitet – planlegg konkret, minst for et halvår av gangen!
  • Tips ein ven
  •  Skriv ut