Forberedelser - før vervingen

Hvem er med?
Vi trenger flere lokale verveteam. La oss like godt lage et eksempel. Stedet er Bø i Telemark. To lokale medlemmer sier: Vi har ingen erfaring, men vi vil være det lokale verveteamet. Målet vårt er å ha fire verveaksjoner i 2009. De kan da ta kontakt med regionkonsulenten eller IOGTs nasjonale verveleder. Begge vil tilby seg å komme til Bø minst én gang i løpet av året. De kan også regne med hjelp fra styret for det aktuelle området; Blefjell. Kanskje finnes også medlemmer i Juvente som vil være med. Med andre ord: Den som vil gjøre noe, kan regne med ”profesjonell” hjelp og mulighet for samarbeid innenfor området og regionen.

Ingen er for ung og ingen er (egentlig) for gammel til å være med. Det ligger en fin kvalitet i at enhver har ut fra sin livserfaring en lav terskel til mennesker i noenlunde samme aldersgruppe. Langt viktigere enn alder er lysten til å delta i vervingen.. Lysten til å skape oppmerksomhet for IOGT, aktiviteter og resultater for IOGT.

Valg av sted - og tid...
Første stikkord er kjøpesenter. Erfaringene viser i alle fall at dette er steder hvor en vanligvis møter mange mennesker. Så la oss starte der.

a. Hvilket lokalt handlested er mest besøkt?

b. Hvor mener vi det er mest gunstig å plassere oss – ute eller inne? Og – enda mer konkret - hvor i lokalet?

c. Når har folk mest tid til rådighet? Er det på vei inn eller på vei ut?

d. Kvantitet og kvalitet. Når bør vi ha stand?
På formiddagen eller på ettermiddagen? Er det vesentlige forskjeller? Har vi noen begrensninger i vervearbeidet? Ønsker vi å nå alle samfunnslag eller skal vi satse på utvalgte målgrupper? Noen steder vil vi antakelig treffe en annen målgruppe fredag klokka 12.00 enn fredag klokka 16.30. På lørdager vil vi møte alle typer mennesker. Det kan være grunn til å prøve ut begge deler, og det kan være grunn til å velge tider hvor en også vil møte yrkesaktive mennesker.

Det er ikke uvanlig at sentre krever betaling for å stille gulvplass til rådighet. Det samme gjelder på messer og festivaler. Dette må dere vurdere konkret. Er det verdt pengene? Finnes like gode alternativer?

Alternative vervearenaer
I de fleste lokalsamfunn finnes også andre arenaer hvor en kan møte mennesker. Enkelte messer o.l. kan være et alternativ, men store ansamlinger av folk, gir ikke alltid gode resultater. Får vi plass på en messe, bør vi ha en plass hvor folk ikke går i "kø". Et annet alternativ er å be om tid for IOGT i en forening, kirke, ungdomsforening o.l.

Tillatelse?
Både ved kjøpesentere, messer og festivaler er det nødvendig å innhente tillatelse. Oppsøker dere et kjøpesenter, vil det være nyttig å samtale med senterlederen. Da får dere informasjon om hvilke steder som senteret aksepterer at vi står. Dere får også et inntrykk av om det er nødvendig å søke lang tid i forveien. Kanskje bør dere levere inn en søknad på 2-3 datoer.
I praksis har vi god erfaring med å bruke telefonen. Det er bedre enn e-post og brev! Det er enklere for de fleste og gir ofte gode resultater"

Skal dere stå utenfor senteret, må dere avklare om søknaden i stedet skal sendes til kommunen.

Utstyr
• IOGT har ferdige standsopplegg som dere kan låne hos regionen. Det består av en stand med en parasoll og en eller to rollups.
• Legger dere opp til flere verveaksjoner gjennom året, kan det være en god ide at området bestiller sitt eget verveutstyr, i det minste disk og parasoll. For bestilling, ta kontakt med regionkonsulenten (??)
............................

NB: En vervestand kan også brukes til mange andre formål, bl.a. i forbindelse med Hvit-jul-aksjonen og lokale arrangementer – ute og inne.

Materiell
• Brus. Vi har produsert en egen IOGT-brus – FRI - som vi bruker når vi verver. Den er et godt hjelpemiddel til å få kontakt med folk. Den som melder seg inn, får gjerne med seg en flaske FRI.
• I tillegg til brus, må dere ha beger (helst klare plastbegere) og pose til tomgods.
• Vervebrosjyre. Dette er en liten og hendig folder. Les innholdet i den mange ganger! Den er til god nytte for å gi et bilde av hva IOGT står for og hva vi arbeider med. Nye medlemmer skriver seg inn på en egen innmeldingsside i brosjyren. Gi hjelp for at all nødvendig informasjon blir registrert!
• Oppfølgende informasjon. Fakta-ark med lettfattelig informasjon om IOGTs viktigste prosjekter. Tema-ark med kunnskap om noen dagsaktuelle saker.
• Lokalt materiell. Det er en stor fordel om dere har et ark med oversikt over lokale aktiviteter i inneværende år/halvår. Del gjerne ut invitasjon til et nært forestående arrangement. Vis at dere er aktive!

Ja – du og jeg trenger å forberede oss - praktisk og mentalt

Virker vi tiltalende?
Vi får aldri mer enn én mulighet til å gi et godt førsteinntrykk... Derfor er det viktig at vi i det minste har gjort en del riktige forberedelser.
Nødvendige stikkord er; ren, (litt) pent kledd. Hver og en av oss har et ansvar for å kle oss gjennomtenkt. Vi kan ikke løpe fra det faktum at vi står der som representanter for en organisasjon... Som regel virker vi mer ’proffe’ hvis alle har samme antrekk. En IOGT-vest anbefales.

Trivelig å oppsøke IOGT?
Folk må oppleve at det er hyggelig å oppsøke oss. Selve standen bør til enhver tid være ryddig. Alt materiell behøver ikke være synlig. Tar dere av yttertøy mm, så finn et fornuftig (trygt!) sted å legge det – kanskje i bilen?

Arbeidsoppgaver
For å være med å verve trenger du å være brukbart oppdatert om deler av det arbeidet IOGT driver, så som prosjektene ”Sterk & Klar” – ”Sammen” – ”Trygg Oppvekst” – lokal aktivitet – Juvente – FORUT osv. Du må ikke kunne ’alt’ om IOGT, men leser du vår vervebrosjyre og noen av våre fakta- og tema-ark, finner du et grunnlag for gode samtaler. Du trenger ikke et spesielt talent. Ole Gunnar Solkjær, sier i et intervju, at ”talent” betyr bitte, bitte lite. Det som betyr noe, er å gjøre en jobb, å løse arbeidsoppgavene... Trening må til!

Framtoning er mer enn hvordan vi ser ut og hva vi sier. Det er bl.a. også hvordan vi uttrykker oss. At vi klarer å bruke enkle, forståelige ord. At vi fører et språk som passer til den vi snakker med.
De aller fleste av oss vil til å begynne med være usikre på hvor godt eller dårlig vi treffer vårt publikum. Et godt råd: Bruk øyne og ører! Se og hør hvordan erfarne ververe jobber. Du finner også mer informasjon om språkbruk i et av våre tema-ark.

Mytene; vanskelig å verve?
Stort sett er det en veldig god opplevelse å stå på stand! Rapportene fra dem som deltar, er ganske entydige: Flere enn vi hadde ventet, sier seg enig i våre standpunkter. Vi møter hyggelige mennesker – som til og med gir oss ros for det arbeidet vi utfører. De ønsker ikke en liberal alkoholpolitikk. De ønsker ikke et samfunn hvor ungdommen debuterer med alkohol i 14-årsalderen.

Nettopp fordi det ’der ute’ faktisk er så mange som er positive og verdsetter det vi står for og gjør, så er det ingen som helst grunn til å bruke tid på å gå inn i lange og vanskelige diskusjoner. Verving handler ikke om å vinne diskusjoner. Det handler om å finne dem som er positive, lydhøre og kan tenke seg å slutte seg til IOGT.

Husk: Vi har mye til felles!
En observasjon folk som står på stand for IOGT ganske raskt gjør, er at mange gir tydelig uttrykk for at de identifiserer seg med viktige deler av det vi står for. Det gjelder eksempelvis:
- Bekymring for rusproblemer – bekymring for barn / familie
- Støtter en restriktiv politikk
- Ønske om rusfrie samvær – kultur/opplevelse
- Omtanke for medmennesker – solidaritet
- Støtte til IOGTs formål – mer og mindre aktivt

Hva er en god verver?
Mange ser for seg en person som er ganske ulik en selv. Men slik er det ikke. Tilegner du deg, bl.a. ved å lese vår vervebrosjyre, noen basiskunnskaper om IOGT, har du et godt grunnlag. Samtidig kan du lese gjennom de "TEMA -ark" som er produsert, og du har den kunnskap du trenger. En god verver er konsentrert om oppgaven, og fokuserer på hvorfor vi er på en vervestand: Å verve medlemmer/medspillere. Godt humør, smil og positiv interesse også for den du snakker med gir tillit, og vil ofte føre til det resultat vi ønsker!

Finnes det da noen knep?
Det finnes i det minste noen gode råd:
En god verver er seg selv; er vennlig – har senkede skuldre.
En god verver byr på seg selv: viser oppriktig interesse for den en snakker med, leter etter felles interesser. En god vervesamtale må ikke handle mest om IOGT.
En god verver går ikke på ’auto-pilot’ – men har evne til å bruke flere veier fram til det viktigste spørsmålet: Vil du bli medlem?
En god verver er ikke tilbakeholden med å spørre eller trekke konklusjonen: Jeg synes du skal bli medlem i IOGT.

Vi mennesker er ganske raske med å danne oss en inntrykk av hverandre. For å vekke tillit, må du være litt trygg på deg selv. Kroppsspråket ditt må vise at du virkelig mener at du har noe å tilby.
Problemhåndtering

Obs 1:
Kverulanter finnes. Ofte kjennetegnes de av at de mener å ha alle de gode svarene. Og de ser ut til å ha godt med tid... Når vi står på stand, er tid faktisk ganske viktig. Derfor søler vi den ikke bort.
Lær deg følgende: ”Takk for samtalen. Jeg må visst jobbe videre”. Og det er lov å vende seg bort.

Obs 2:
Umyndige
IOGT mottar en del henvendelser fra personer som utgir seg for å være verge og ønsker å annulere medlemskap som en annen har tegnet. Vi skal være oppmerksomme på at noen mennesker er lette å lede. Det kan av og til være en grunn til å la være å spørre om en vi snakker med, ønsker å bli medlem. Men vanligvis er grensene så utydelige at det er bedre å håndtere de få henvendelsene som vi får enn å konfrontere folk med kontrollspørsmål (om de forstår rekkevidden av å tegne medlemskap) når de verves.

Obs 3:
”Besøkende” venner, medlemmer og bekjente kan være tidstyver hvis de ikke forstår at vi har en jobb å gjøre og at den handler om å treffe nye mennesker, ikke bare gamle kjente. Det kan være hyggelig å få besøk. Føler du det er vanskelig å bortvise noen du kjenner, bør du foreslå å ta en pause, gjerne ta en kaffekopp og sørge for at den/de som du står på stand med, ikke blir forstyrret. Har vedkommende ikke tatt hintet i løpet av pausen, så må du si ifra før du går tilbake.
  • Tips ein ven
  •  Skriv ut