FORUT

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling, ble opprettet av freds- og edruskapsorganisasjonene IOGT, Juvente og IOGT-Junior i 1981. Formålet er å medvirke til sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for bedre levekår og grunnleggende menneskerettigheter, gjennom bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring.

Arbeider i fem land
FORUT er i 2009 involvert i utviklingssamarbeid i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone og Malawi. FORUT har rammeavtale med NORAD, noe som sikrer langsiktig finansiering av prosjektene .

Kampanjer i skoler og barnehager
De siste 20 årene har FORUT hatt en omfattende kampanjevirksomhet med ulike undervisningsopplegg for norske barnehager og skoler. Årlig deltar ca. 80 000 barn i ulike FORUT-aksjoner, som handler om barn i fremmede kulturer. En viktig del av disse aksjonene er den praktiske solidaritetshandlingen, som skaper engasjement og lokal mobilisering. Særlig i barnehagene har FORUTs opplegg blitt godt mottatt.
Selv etter at seksåringene forsvant over i skolen, har ivrige førskolebarn lært om barn i andre land, og solgt te, elefanter og andre produkter fra den tredje verden til foreldre, besteforeldre, onkler og tanter mm.

Informasjon i Norge
Informasjons- og holdningsskapende arbeid i Norge er en annen viktig del av FORUTs arbeid. Også denne virksomheten har et stort omfang og fokuserer på nord/sør-spørsmål, på FORUTs egen virksomhet og idégrunnlag,

Internasjonalt rusmiddelprosjekt - ADD
FORUT vil gjennom prosjektet ADD (Alcohol, Drugs and Development) profilere seg som en solidaritetsorganisasjon med rusmiddelspørsmål som særlig kompetanseområde. Et av målene for ADD er å tilegne seg kunnskap om hvilken rolle alkohol og andre rusmidler spiller i de ulike samarbeidsland, i hvilket omfang de brukes og hvilken kulturell og historisk sammenheng de står i.

Kunnskapen og kompetansen som våre samarbeidspartnere får gjennom dette arbeidet, skal danne grunnlag for å utvikle gode og relevante modeller for forebyggende arbeid. Utvikling av en politikk som kan gi kontroll med omsetningen av alkohol er en del av dette. Et større forebyggingsprosjekt er i gang i Malawi, hvor FORUT har inngått en avtale med landets myndigheter.

FORUTs virksomhet har røtter helt tilbake til 1960-tallet da norske ungdommer startet flere bistandsprosjekter i Sri Lanka. Sri Lanka er fortsatt det landet hvor FORUTs arbeid er mest omfattende. I Sri Lanka har FORUT også engasjert seg sterkt for å yte nødhjelp og hjelp til selvhjelp til flyktninger.

For mer informasjon, se www.forut.no
application/pdfNyttig å vite om Forut 12 KB
Webmaster