Misforståelser

Hanne Cecilie Widnes - fotograf Eivind Marienborg
Misforståelse 1: ”Vi drakk jo vi også, og det ble folk av oss.” Det er fint at de fleste av oss karet seg helskinnet gjennom ungdomstida. Men vi kan likevel ikke slurve med kunnskap om risikoen ungdom er utsatt for i dag. Det skriver generalsekretær Hanne Cecilie Widnes, i denne gjestekommentaren som stod på trykk i Nationen 27.april.

Forbruket har økt kraftig siden vi var unge, og dette gjelder særlig unge jenter. De drikker dobbelt så mye (!) som for 20 år siden. Når vi godtar at ungene drikker, risikerer vi å akseptere et bruksmønster som ligger skyhøyt over det vi selv har erfaring med fra tenårene.

Misforståelse 2: ”Hvis vi sender alkohol med ungdommene våre så vet vi hva de drikker.” Det er kanskje slik vi selv husker det. Men det er uansett et dårlig triks: Ungdom som får med alkohol hjemmefra drikker tre (!) ganger så mye som ungdom som også drikker, men som aldri får sendt med alkohol. De er også mye oftere fulle. Ungdom opplever at foreldre som gir alkohol aksepterer et visst nivå av drikking.  Så strekker de strikken enda litt lenger.
Misforståelse 3: ”Ungdom bryr seg ikke om foreldrenes grenser.” Det er utrolig nok fullstendig feil. I en fersk undersøkelse gjort for Helsedirektoratet, svarer hele 85 prosent av deltakerne, som er mellom 15 og 17 år, at de er helt eller delvis enige i påstanden om at «jeg synes det er bra at foreldrene mine setter grenser». 66 prosent av de unge mener at foreldre ikke bør sende med unge alkohol på fest før de blir 18 år. Det er faktisk mye mindre fyll blant ungdom som sier at foreldrene misliker at de drikker, enn blant ungdom som sier at foreldrene ikke bryr seg eller godtar drikking.
Misforståelse 4: ”Det spiller liten rolle når man begynner å drikke, det viktigste er at man lærer å drikke ansvarlig.”For noen år siden gjennomførte man en undersøkelse av sammenhenger mellom debutalder (definert som å drikke én alkoholenhet uten voksne tilstede) og forbruk i voksen alder. Det var sterke tall. De som prøver alkohol første gang som 18-åringer drikker som voksne 11,2 liter alkohol mindre årlig enn dem som starter som 13-åringer. Det tilsvarer 728 flasker øl, 145 flasker vin eller 39 flasker sprit. Sikkert bra for helsa. Helt sikkert mye mindre risiko for skader og ulykker. Det er sannsynlig at også andre faktorer enn debutalderen spiller inn på det store forbruket. Men sammenhengen er så sterk at et føre-var-prinsipp bør gjelde.
Misforståelse 5: ”Ungdom ser jo opp til dem som drikker.” Vi er mange foreldre som frykter at tenåringene blir utafor om de sier nei. En nyansering av bildet kom med Ung i Norge-undersøkelsen i 2002. Den viste at ungdom som ikke drikker alkohol er blant de ungdomsgruppene som er best likt av annen ungdom. Tall fra 2009 viser at ungdom i økende grad reagerer på venners fyll, og gjennomsnittsforbruket synker. Misforståelsen om at ungdom er mer opptatt av å drikke enn det de faktisk er, gjør at både foreldre og barn bidrar til drikkepress.
Misforståelse 6: ”Narkotika og andre illegale stoffer er farligere”. Det er veldig gode grunner til å holde seg unna disse rusmidlene. Men det er mye større sjanse for at ungene vil dumpe bort i alkoholproblemer. Det er helt klart alkohol bidrar til mest mer vold, skader og overgrep blant unge.
De fleste av oss er glad i både ungene våre og i alkohol. Men det beste er å holde dem adskilt. Gjerne ved å rydde opp i kjedelige misforståelser.
  • Tips ein ven
  •  Skriv ut