På stand - i vervesituasjonen

Når vi står to og tre sammen på stand, kan det ofte være en fordel at vi har en slags arbeidsdeling. Underveis kan vi gjerne bytte om på rollene. Vi tror det er bra å være bevisst på at vi faktisk deltar – og samarbeider - i et spill der alle deltar der de er best, og kan utfylle hverandre.

Er vi mange som vil være med, og vi står på stand mer enn to-tre timer, bør vi dele oss inn etter en ’vaktliste’. Inntil tre timer er vanligvis lang nok arbeidsdag når vi skal være opplagt og engasjert hele tiden. Det er viktig at vi har avtalt på forhånd om vi skal ha pause(r) underveis. Normalt bør vi ta pause en og en.

En som møter oss på stand, skal aldri overrumples. Det er nok å møte en eller to av oss! Er det flere som er til stede, bør de henvende seg til andre forbipasserende.

Hva det handler om

Vinn tillit
Uten at vi inngir tillit, oppnår vi lite. De vi møter, må oppleve at vi har gode hensikter. ’Garden’ må ned. At vi har noe å servere, kan i seg selv gjøre en vesentlig del av jobben. Siden må vi forsøke å teste ut om den vi møter deler noen av våre viktige ståsteder; så som solidaritet, nestekjærlighet, respekt for enkeltmennesket, bekymring for trekk i utviklingen i samfunnet... Får vi til dette innenfor en positiv atmosfære, kan vi også spørre mer konkret om interessen for å være med i IOGT.

Nøkkelordene for en systematisk verving er slik:
• a. Kontakt >
• b. Interesse >
• c. bekreftelse >
• d. medlem / medspiller

Du bør med andre ord i løpet av noen minutter forsøke å bevege samtalen gjennom disse stadiene. Og du vil, nærmest som en refleks, kunne bekrefte for deg selv:
Ja – jeg har fått kontakt. (vedkommende har ikke bare smakt på drikkevarene og gått videre)
Ja – vedkommende viser interesse for det jeg forteller (kommentarer, flere spørsmål, anerkjennelse, uttrykker egne holdninger eller erfaringer)
Ja – vedkommende bekrefter at det vi står for er positivt og forenlig med hva hun/han står for.
Ja – da bør du ta fram verveblokken... !

Hva sier vi?

a. Kontakt –
Tilby noe å drikke: - Får jeg lov å spandere litt IOGT-drikke/brus? (mange vil ha spørsmål om drikken. De fleste sier den er god. Da kan du understreke at den er alkoholfri – uten ’bivirkninger’).

b. Interesse
Spør: Kjenner du IOGT?
(Er svaret ja, kan det være bra å spørre om hva personen forbinder med IOGT. Det kan gi en ledetråd videre. Er svaret nei – gå til neste alternativ:)

Nevn noen av våre prosjekter. Fortell litt om hva vi gjør. Vær konkret. Si at vi er opptatt av forebygging og at vi driver sosialt arbeid)

Evt. andre tilnærminger: Er det en aktuell sak (fra media) som du kan nevne?
Spør: Hva synes du om at debutalderen for alkoholbruk (i snitt) er under 15 år?
Spør: Har du hørt om FORUT?

Forsøk å føre en samtale som har retning – og som du styrer. Vær hele tiden interessert i de svarene du får!

c. Spør eller søk bekreftelse: Står vi for det samme?

d: Spør: - Kan du tenke deg å være medlem i IOGT?

Noen vil gi uttrykk for at de trenger tid til å tenke. Vis at du respekterer det. Gi dem brosjyren og fortell at de kan sende innmelding portofritt.

Misforståelser kan skje, og vi får avogtil telefoner fra folk som ikke har forstått at de har blitt medlemmer (selv om det står klart på vervetalongen). Vær derfor helt sikker på at personen foran deg har forstått hva det dreier seg om.

Medlem eller ’bare medspiller’?
JuletrehogstVi møter ganske mange som i samtalens løp er enige med oss i det aller meste. De uttaler seg positivt om IOGT - alt er vel og bra – til vi forteller at som medlem avstår vi fra å bruke alkohol og andre rusmidler. Også dette skal vi vise at vi respekterer. Det er unødvendig å begynne å diskutere – rett og slett fordi det er dårlig bruk av tid. Allerede den neste som vi snakker med, kan være langt lettere å verve!

I stedet kan vi f.eks. svare slik: ”Javel, men jeg synes at det er bra at du er enig med oss i så mye... Derfor foreslår jeg for deg at du kan være medspiller i IOGT. Også som medspiller vil du få en del materiell og informasjon fra oss. Du kan bli bedre kjent med arbeidet vi driver, men det er uten forpliktelser for deg. Da betaler du 100 kroner i året.”

Innmelding
Vær nøye med at innmeldingstalongen blir utfylt på en fullstendig måte. Når alt er gjort, kan du senke skuldrene enda mer. Spør da gjerne om interesse for å motta tilbud om aktiviteter, interesse for å delta i noe av arbeidet vårt. Svarene du får, kan ha stor verdi for hvor flinke vi er til å følge opp et nyvervet medlem.

I en vervesituasjon vil det ikke alltid være enkelt å få registrert interesse for deltagelse i vårt arbeid/våre prosjekter. Derfor - Du kan selv bedømme den personen du har vervet. Er han/hun en person du vil kontakte senere, som du tror kan bli et aktivt medlem, eller delta i våre prosjekter. Da setter du et x nederst på vervetalongen! Da har du markert en prioritering for senere oppfølging. Men, hvis et nytt medlem understreker at vedkommende ikke vil kontaktes, da må vi respektere det. Altså ikke noe x i slike tilfelle.

Belønning
En nyvervet bør du ta i handa og ønske velkommen som medlem i IOGT. Gi en flaske FRI! Og sørg for at vedkommende får med seg annet relevant materiell som vi har tilgjengelig der og da. Hvis mulig, gi mer informasjon om IOGT-arbeidet i lokalsamfunnet / området.

Betaling
Nye medlemmer skal betale 20 kroner nå. Skjer vervingen i årets siste måned, skal de 20 kronene være betaling for det påfølgende året!

Medspillere gis beskjed om at de vil få krav om kontingent i posten.

 

  • Tips ein ven
  •  Skriv ut