Ungdom blir fulle på byen!

Hanne Cecilie Widnes - fotograf Eivind Marienborg
Selv om både ungdom og voksne drikker heller i seg det meste av alkoholen i private hjem, har utelivsbransjen et stort ansvar for fylla på byen. Hver tiende gang norske 14-17 åringer drikker seg fulle, skjer det på et utested. Det viser en fersk studie gjennomført ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Funnene bør være en vekker for alle som er opptatt av sunn alkoholkultur og et tryggere uteliv, skriver Hanne Cecilie Widnes i et tilsvar i Bergens Tidende, 25.oktober 2010

Også for Helge A. Hoff i Vaktvesenet AS som etterlyser dokumentasjon for disse tallene i BT 10.10.

En SIRUS-rapport fra 2007 påviste skuffende mye overskjenking i Bergen. Ved bruk av skuespillere som spilte svært beruset testet de om fulle gjester fikk servering på utestene. I 84 prosent av de 55 testkjøpene fikk de kjøpe. Den siste skjenketimen ble ingen av de tilsynelatende dritings skuespillerne nektet skjenking. Det er liten grunn til å tro at dette har bedret seg de siste årene.
Vi som bruker byen vet godt at fulle folk sjelden nektes alkohol. Og hvem bryr seg. Den uformelle aksepten av fyll og beruselse er sterk blant nordmenn. Og særlig blant unge gjester og ansatte på utestedene. Selv om loven stadig brytes, er det langt mellom rapportene om overskjenking. Når det en sjelden gang skjer, står kommunene nesten fritt til å velge sanksjoner. Utrolig mange rapporter for både overskjenking og skjenking til mindreårige resulterer kun i advarsler. Utestedene risikerer rett og slett for lite for å bryte alkoholloven.
Hoff har rett i at det er unge menn som i størst grad utsetter seg selv og andre for skader i fylla. Og han fremmer gode forslag til hvordan vi kan forebygge utelivsvolden.  Blant annet at utelivsbransjen, politiet, skjenkekontrollen og offentlige etater må spille myer mer på lag. Stockholm klarte med et slikt tett samarbeid å redusere antall politianmeldte voldstilfeller med nær 30 prosent. De legger vekt på å styrke kontrollene, og gir grundig opplæring av både kontrollører, bevillingshavere og personellet på utestedene. Ved å jobbe for felles oppslutning om å begrense fylla og skjenking av ungdom.
Det er strålende at folk i liten grad sloss inne på kroa. Der har effektive dørvakter stort sett kontrollen. Det er ute i gatene og køene folk hisser seg opp, slenger skit og klabber til hverandre. Derfor er det viktig å smøre stengetidene utover natten for å spe ut folkemengden. Det er et forebyggende tiltak som norske kommuner bruker overraskende lite. Og det lar seg godt kombinere med regjeringens forslag om skjenkestopp klokka 02.
  • Tips ein ven
  •  Skriv ut