1. Anvendelse og hensikt.

HMS-håndboken med tilhørende prosedyrer, instrukser og dokumenter skal brukes ved planlegging, gjennomføring og oppfølging i de administrative funksjonene i IOGT og i sammenhenger der IOGT har arbeidsgiveransvar, i organisasjonsarbeidet og i arbeidet med prosjekter og enkelttiltak i regi av IOGT eller der organisasjonen forestår slik aktivitet på vegne av samarbeidende organisasjoner. HMS-håndboken gjelder for alle ledd i organisasjonen så langt dette passer.

HMS-håndboken gjelder også når organisasjonen utfører oppdrag for eksterne kunder og skal i slike tilfeller tjene som dokumentasjon av organisasjonens systematiske arbeid innenfor Helse-. Miljø- og Sikkerhets- arbeidet. Håndboken beskriver målsetningen i HMS-arbeidet og hvorledes det arbeides i det daglige.

Prosessene som er beskrevet i denne HMS håndboken og tilhørende prosedyrer, instrukser dokumenter og retningslinjer skal sikre at det arbeides enhetlig og rasjonelt. Hensikten er at arbeidet tilfredsstiller de ansattes, medlemmenes og andre interessenters behov. Systemet som er beskrevet skal sikre at erfaringer samles og kommer til nytte i det daglige arbeidet og når nye prosjekter og aktiviteter skal planlegges og gjennomføres.
  • Tips ein ven
  •  Skriv ut