3. Definisjoner.

 

Betegnelse
Definisjon
Kvalitet I hvilken grad definere eller underforståtte krav er oppfylt
System for kvalitetssikring Styringssystem for å rettlede og styre en organisasjon
Kvalitetspolitikk og kvalitetsmål organisasjonens overordnede hensikter, retning og hva som søkes oppnådd angående kvalitet
  • Tips ein ven
  •  Skriv ut