3. Definisjoner.

 

Helse, Miljø- og Sikkerhet (HMS) omfatter arbeid og aktiviteter som tar sikte på

  • å sikre et arbeids- og organisasjonsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,

  • å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,

  • å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,

  • å bidra til et inkluderende arbeids- og organisasjonsliv.
  • Tips ein ven
  •  Skriv ut