6. Beskrivelse av arbeidsprosesser

Prosesstenking ligger til grunn i organisasjonens virke. Tilpasset oppdragets/aktivitetens omfang og kompleksitet skal prosessene omfatte

Planlegging som omfatter
• Målsetning
• Kompetanse
• Kapasitet
• HMS-forhold
• Økonomi
• Prosjektplan/Oppdragsplan

Gjennomføring som omfatter
• Prosjekt-/Oppdragsgjennomgang
• Detaljplanlegging/Handlingsplan med målformuleringer
• Mobilisering
• Intern og ekstern informasjon
• Økonomioppfølging
• HMS oppfølging - Vernerunder

Avslutning som omfatter
• Sluttrapport
• Økonomirapport
• Evaluering
• Arkivering

For større aktiviteter/prosjekter skal prosessene dokumenteres. For oppdrag skal prosessene dokumenteres.
  • Tips ein ven
  •  Skriv ut