6. Prosessbeskrivelser

HMS arbeidet kan beskrives gjennom ulike prosesser. De viktigste er

• Kartlegging
• Risikovurdering
• Utarbeidelse av handlingsplaner og tiltaksplaner
• Daglige rutiner
• Registrering og behandling av tilløp, avvik og uønskede hendelser og forhold
• Kompetanseutvikling
  • Tips ein ven
  •  Skriv ut