7. Interne revisjoner

For å kontrollere av intern kontrollen og HMS systemet fungerer og for å forebygge at tilløp og avvik oppstår skal det gjennomføres intern revisjon minimum en gang i året. Den som gjennomfører revisjonen skal ha kunnskap om HMS systemer og om hvorledes disse forutsettes å fungere. Resultatet av revisjoner skal dokumenteres.
  • Tips ein ven
  •  Skriv ut