8. Ledelsens gjennomgang

Arbeidsutvalget skal årlig gjennomføre en drøfting og analyse som minst skal inneholde
• Resultater av kartlegginger og revisjoner
• Tilløp og avvikregistreringer
• Status for HMS arbeidet, herunder fraværsstatistikk
• Status for oppfølging av tidligere gjennomgåelser
• HMS handlingsplaner
• Mulige organisasjonsmessige eller andre endinger som påvirker HMS systemet

Ledelsens gjennomgang forberedes av AMU som har rett til å komme med innstillinger til møtet i Arbeidsutvalget. Resultatet av ledelsens gjennomgang skal protokolleres særskilt.
  • Tips ein ven
  •  Skriv ut