9. Om kvalitetshåndboken

Kvalitetshåndboken er et internt dokument som er tilgjengelig for medlemmer og ansatte på organisasjonens Intranett. Håndboken og enkeltprosedyrer/-dokumenter kan på anmodning leveres til organisasjoner/kunder i forbindelse med oppdrag.

Prosedyrer og dokumenter som inngår i kvalitetssystemet nummereres fortløpende i henhold til følgende nummerering:

IOGT-S-00 – 25 Kvalitet
IOGT-S-26 – 50 Organisasjon
IOGT-S-51 – 75 Kjerneprosesser
IOGT-S-76 – 99 Støtteprosesser

Prosedyrer og dokumenter skal påføres versjon nummer og dateres. Det skal fremgå hvilket organ som har godkjent prosedyren/dokumentet og at det er verifisert av Ledelsens representant. Opprinnelig utgave nummereres med versjon 00. Endringer i nye versjoner skal skrives med blå farge som endres til sort i neste versjon.

Når en ny versjon er godkjent og lagt inn på Intranettet, er tidligere versjon ugyldig. Nye versjoner gis ikke tilbakevirkende kraft. Ugyldige versjoner skal arkiveres i minimum 5 år.
  • Tips ein ven
  •  Skriv ut