Alkoholavgiftene bør økes

Dette var IOGTs hovedbudskap under høringen om statsbudsjettet i Finanskomiteen på Stortinget. Her kan du se og lese innspillene våre.

I vårt muntlige innlegg la vi vekt på forskning på sammenhengen mellom alkoholpriser, forbruk og skader. Blant annet fortalte vi at avgiftsreduksjoner på sprit i Danmark i 2003 førte til at innleggelser på grunn av akutt alkoholforgiftning økte med 26 prosent blant ungdom under 16 år, og at da Finland reduserte alkoholavgiftene i 2004 økte alkoholsalget med 7 %, og man fant en klar økning i omfanget av alkoholrelaterte dødsfall, alkoholrelaterte sykdommer og alkoholforgiftning, arrestasjoner for offentlig beruselse og promillekjøring.

Hovedbudskapene våre var at:

  • Alkoholavgiftene er et viktig virkemiddel for å begrense alkoholforbruket og skadene – særlig blant ungdom og storforbrukere.
  • Alkoholavgiftene bør helst økes, i det minste kjøpekraftsjusteres. Dette er viktig for at de fortsatt skal være effektive.
  • Handelslekkasjen til Sverige er begrenset. Handelslekkasjen via TaxFree-ordningen er langt mer problematisk.

Her kan du se det muntlige innlegget. Actis og IOGT får ordet 18 minutter og 15 sekunder inn i klippet.

Skriftlig innspill

I tillegg til det muntlige innlegget leverte vi et skriftlig innspill til komiteen. Her viste vi hvordan alkohol har blitt billigere de siste årene, dels på grunn av avgiftskutt og dels på grunn av en sterk vekst i kjøpekraften. Vi understreket også betydningen av alkoholavgifter for sårbare grupper som ungdom og alkoholavhengige.

Les det skriftlige innspillet her.

  • Tips ein ven
  •  Skriv ut