Barneleire

IOGT og Juba tilbyr hvert år leiraktiviteter for barn. Sommeren 2008 arrangerte vi en ukes sommerleir i Hordaland der barn fra skulle få muligheter til å delta i felles positive aktiviteter, møte andre barn og kunne møte/samtale med trygge, voksne mennesker. Et mål med tiltaket var også å være en brobygger mellom barna og fritidsaktiviteter i barnets lokalmiljø. i 2009 fulgte vi opp med tre leire - i Hordaland, Oslo og på Karmøy. I 2010 har vi leire på 5 steder rundt om i landet. Vi samarbeider med barnevernet i de enkelte kommunene for å invitere deltakere.

Leirene blir i hovedsak ledet av frivillige medarbeidere rekruttert fra organisasjonen. Mange i organisasjonen har lang erfaring som barne- og ungdomsledere. Vi forsøker å rekruttere ledere i alle aldre. Vi tror det er viktig at barne kan møte både voksne og ungdommer sammen. Vi ønsker å ha nærmere tjue frivillige ledere på hver leir, litt avhengig av hvor mange barn som er med.

Det er også viktig for oss at leirene er bygget på faglig kunnskap og kompetanse. Juba har i mange år drevet forebyggingsprogrammet "Trygg Oppvekst", som er et samtaleprogram i grunnskolen. Kongstanken bak programmet er å hjelpe barn og unge til å få språksatt det "indre landsskapet". Den kompetanse og erfaringen som ligger her har vi hatt stor nytte av å dra veksler på. Prosjektleder for Trygg Oppvekst har bidratt med faglig veiledning og opplæring av frivillige ledere og medarbeidere.
  • Tips ein ven
  •  Skriv ut