Vil du bli medlem i IOGT?

Ditt standpunkt er viktig, enten du ønsker å være med på aktiviteter, eller du vil være med for å støtte arbeidet. Når du melder deg inn i IOGT, forplikter du deg samtidig til ikke å bruke rusmidler så lenge medlemskapet varer. Dessuten er medlemskapet uforenlig med fremmedfiendtlige og rasistiske holdninger. Kontingent det første året er kr. 50.-. Senere betales en årskontingent på 250 kroner. Medlemmer av Juvente betaler en redusert kontingent. For å kunne bli medlem må du fylle ut alle personopplysningene nedenfor. Om du ønsker å støtte IOGT uten å forplikte deg til å avstå fra å bruke rusmidler, kan du melde deg som medspiller. Som medspiller kan du delta på IOGTs aktiviteter. Forskjellen er at du ikke vil ha stemmerett i styrende organer i organisasjonen. Medspillere betaler kr. 150.- i årskontingent. Medlemmer og medspillere får tilsendt medlemsbladet Accent 5 ganger i året.

Jeg ønsker å bli medlem av IOGT
Jeg ønsker å bli medspiller
(Du blir uansett registrert som medlem i området der du bor.)
  • Tips ein ven
  •  Skriv ut