Det internasjonale alkoholspillet

Vedtaket av en alkoholstrategi fra 2010 skal følges opp av WHO både i rike og fattige land. Forut inviterer til en spennende halvdagskonferanse om strategien på Litteraturhuset i Oslo, torsdag 7. november 2013. På konferansen får vi rapport fra spillet rundt strategien, arbeidet med å følge opp vedtaket og utfordringer i det videre arbeidet.

Dag Rekve kommer til Norge for anledningen. Han sitter sentralt i arbeidet med Verdens helseorganisasjons globale alkoholstrategi. Dag Rekve deltok i forrige uke på GAPC – Global Alcohol Policy Conference i Seoul, der han hadde et av hovedinnleggene på konferansen som samlet 750 deltakere fra 55 land.

Helse- og omsorgsdepartementet er invitert til å holde et innlegg. I tillegg vil Øystein Bakke og Dag Endal presentere noen viktige resultater fra FORUTs arbeid med internasjonal alkoholpolitikk.

Forfriskninger, en enkel lunsj og kulturinnslag inngår i programmet.

Konferansen er gratis å delta på.

Påmelding til: terje.heggernes@forut.no innen 25. oktober 2013.

  • Tips ein ven
  •  Skriv ut