Lokalavdelinger, oversikt over tilbud og aktiviteter i region Sør-Norge høsten 2013

Hvert halvår gir vi ut et hendig firesiders hefte med oversikt over alle aktiviteter i vår region kommende halvår. Du finner dette som et innstikk på midtsidene i juninummeret av vårt medlemsblad Accent. Om du ikke er medlem hos oss eller ikke får Accent i posten kan du få denne såkalte "programboka" ved å laste den ned her fra nettsiden.  Trykk "les mer" og last ned "Programboka" for høsthalvåret 2013 her og se om du finner aktiviteter i ditt nærmiljø som passer for deg.


Lokalavdelinger, oversikt over tilbud og aktiviteter i region Sør-Norge våren 2013

Hvert halvår gir vi ut et hendig firesiders hefte med oversikt over alle aktiviteter i vår region kommende halvår. Her finner du også kontaktinformasjon til alt vårt arbeid lokalt. Last ned "Programboka" for vårhalvåret 2013 her og se om du finner aktiviteter i ditt nærmiljø som passer for deg. (Etter avholdte årsmøter våren 2013 kan det være endringer i kontaktinformasjon til tillitsvalgte. Benytt derfor programboka for høsten 2013 til å hente ut slik informasjon)


Informasjon

  • IOGT Region Sør-Norge dekker fylkene Buskerud, Telemark, Vestfold og Agderfylkene. Regionen har omtrent 1000 medlemmer og medspillere.

    Regionen ledes av et regionstyre som velges årlig på regionens årsmøte. Regionen er deretter delt i fem områder som har sine områdestyrer. Områdestyrene har ansvar for å holde kontakten både med lokalavdelingene i sitt eget område, og enkeltmedlemmer og medspillere i området.

    Regionen har fulltids bemannet kontor i Sandefjord.