Idebank for festarrangører

Idebank for festarrangører er ment å være et hjelpemiddel for alle som skal arrangere en fest eller skape trivelige sammenkomster. Erfaringen fra festlivet tilsier at det stilles store krav til en vellykket fest. Spesielt hvis deltakerne på festen er edrue. For mange framstår "leker" som fryktelig barnslige. For andre er det et naturlig innslag på fester for å lette på stemningen, skape kontakt og samhold, more og utfordre. Vi hjelper deg å planlegge et arrangement, enten det er et møte eller en fest.