Velkommen til IOGT Concordia sine nettsider

Program for IOGT Concordia 2013/2014


Program for IOGT Concordia


Nye nettsider under arbeid

Her kommer snart nye nettsider for IOGT Concordia. Inntil de er ferdig kan du finne informasjon om oss her.

Informasjon

 • Styret i IOGT Concordia består av

  Leder: Bjørg Fohlin
  Skolevn 18B, 2005 Rælingen
  Tlf: 90 63 45 29
  bfohlin@gmail.com

  Nestleder: Bård Sund
  Vangensteinvn. 8B, 2005 Rælingen
  Tlf: 99 69 94 63
  bard.sund@gmail.com

  Sekretær: Laila Amundsen
  Kvennhusvn. 4, 2008 Fjerdingby
  Tlf: 92 80 39 39
  ar-amu@online.no

  Kasserer: Eivind Fohlin
  Skolevn. 18b
  2005 Rælingen
  Tlf: 91 18 56 13
  fohli@online.no

  Studieleder: Bjarne Wik
  Chr. Tomtersv. 3 B, 2005 Rælingen
  Tlf: 90 51 61 82
  bjawik@frisurf.no