Informasjon

 • Region Øst-Norge omfatter fylkene Østfold. Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark.

  I regionen er det 757 medlemmer. Foruten program og virksomhet i avdelingene arrangerer også regionen en del arrangementer og aktiviteter hvor alle medlemmer er velkomne. På denne siden kan du finne informasjon om slike og andre nyheter fra regionen.

  Ta gjerne kontakt med vårt regionkontor på 23 21 45 83 mellom klokken 09.00 og 15.00.

  Kontaktpersoner:
  Leder: Espen Dahl Svendsen
  espen.svendsen@dnbnor.no

  Økonomiansvarlig: Kjell-Erik Akersveen

  Styremedlem: Trine Skåret

  Styremedlem: Alfred Isaksen

  Styremedlem: Dag-Olav A. Nikolaysen

  1. vara: Karin Vilming

  Organisasjonskonsulent:
  Mirjeta Emini
  mirjeta.emini@iogt.no