#PAGEDESCRIPTION#

Program for Losje Fremtidens Vel

Nr. 252 Losje Fremtidens Vel

(stiftet 10.12.1893)

 

Leder: Espen Dahl Svendsen, Sagstuveien 5a, 0976 Oslo

                Tlf: 41 51 16 55                   E-post: espen.svendsen@dnb.no

Nestleder: Gro Tolstad, Pastor Blauws vei 10, 0962 Oslo

                Tlf: 41 28 95 11

Sekr./Øk.leder: Jon-Ivar Iversen, Gaustadgata 10, 1482 Nittedal

                Tlf: 67 07 10 38

 

All post sendes sekretær på papir.

Losje Fremtidens Vel har møter hver 1. og 3. onsdag i måneden, kl. 19.00 i Grorudvn. 39

 

 

 

Program 2. halvår 2013

 

04. 10       Hva skjedde i sommer!

18. 09       Losjemøte

24. 09      Områdetreff Rechabs Minde

02. 10      Godtemplarprofiler

16.10       Losjemøte

30.10       Områdetreff Bryn

06. 11      Historieskriving v/Jon Ivar

20.11       Losjemøte

04. 12     Julemøte.- Områdetreff -  Losjen blir 120 år!

 

 

Program 1. halvår 2014

 

01. 01     Ikke møte.

15. 01     Nytt år - Nye muligheter

05. 02     Møtet sløyfes

06. 02     Områdetreff Concordia

19. 02     Årsmøte

05. 03     IOGT-minner

18. 03    Områdetreff Ungdommens Vel

19. 03    Møtet sløyfes

02. 04    Jeg velger meg april

16. 04     Ikke møte, Påske

07. 05     Mai 45 ved Irene

21.05     Losjemøte

04. 06    Tur?

 • Tips ein ven
 •  Skriv ut

Informasjon

 • Region Øst-Norge omfatter fylkene Østfold. Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark.

  I regionen er det 757 medlemmer. Foruten program og virksomhet i avdelingene arrangerer også regionen en del arrangementer og aktiviteter hvor alle medlemmer er velkomne. På denne siden kan du finne informasjon om slike og andre nyheter fra regionen.

  Ta gjerne kontakt med vårt regionkontor på 23 21 45 83 mellom klokken 09.00 og 15.00.

  Kontaktpersoner:
  Leder: Espen Dahl Svendsen
  espen.svendsen@dnbnor.no

  Økonomiansvarlig: Kjell-Erik Akersveen

  Styremedlem: Trine Skåret

  Styremedlem: Alfred Isaksen

  Styremedlem: Dag-Olav A. Nikolaysen

  1. vara: Karin Vilming

  Organisasjonskonsulent:
  Mirjeta Emini
  mirjeta.emini@iogt.no