Lokalavdelinger, oversikt over tilbud og aktiviteter i region Sør-Norge våren 2013

Hvert halvår gir vi ut et hendig firesiders hefte med oversikt over alle aktiviteter i vår region kommende halvår. Her finner du også kontaktinformasjon til alt vårt arbeid lokalt. Last ned "Programboka" for vårhalvåret 2013 her og se om du finner aktiviteter i ditt nærmiljø som passer for deg. (Etter avholdte årsmøter våren 2013 kan det være endringer i kontaktinformasjon til tillitsvalgte. Benytt derfor programboka for høsten 2013 til å hente ut slik informasjon)


Regionkontor Sør


Regionstyret

Regionstyret dekker områdene Agder, Grenland, Blefjell, Søndre Vestfold Jarlsberg og Søndre Buskerud. Regionstyret samordner innsatsen i regionen og møtes 10-12 ganger årlig. To ganger i året samler de alle tillitsvalgte i områdene til felles inspirasjons-samlinger der innsatsen samordnes for det neste halvåret. Her finner du kontaktinformasjon til alle i styret.


Områdestyrer Region Sør

Søndre Buskerud    Vestfold    Blefjell    Grenland    Agder

Rull deg nedover siden for å finne kontaktinformasjonen du søker :)


Informasjon

  • IOGT Region Sør-Norge dekker fylkene Buskerud, Telemark, Vestfold og Agderfylkene. Regionen har omtrent 1000 medlemmer og medspillere.

    Regionen ledes av et regionstyre som velges årlig på regionens årsmøte. Regionen er deretter delt i fem områder som har sine områdestyrer. Områdestyrene har ansvar for å holde kontakten både med lokalavdelingene i sitt eget område, og enkeltmedlemmer og medspillere i området.

    Regionen har fulltids bemannet kontor i Sandefjord.