Planlegging

Planlegging er viktig i et godt lokalt arbeid. Og det handler ikke bare om å sette opp hvilke datoer man ønsker å møtes. Planlegg gjerne for et halvt år av gangen – men la dere heller ikke styre så mye av planen at dere ikke kan snu dere om hvis noe spesielt skulle skje. Tenk på at summen av det vi planlegger og gjennomfører kan bli enda litt bedre hvis vi:

- Legger inn temaer som har allmenn interesse i lokalsamfunnet
- Legger inn temaer som kan ha særlig interesse for nyvervede medlemmer og medspillere
- Går ut fra at et vellykket arrangement er en helhet
– med både seriøse innslag, lettere underholdning og passende å spise
- Holder noen datoer åpne – slik at vi kan ta tak i spesielt aktuelle lokale saker
- Annonserer arrangementene, lager forhåndsomtale, inviterer pressen og sørger for fotodekning og omtale i pressen i etterkant. IOGT har maler for hvordan annonser skal se ut, se f.eks denne fra IOGT Notodden.
- Ha som ambisjon at arrangementene ikke skal gjemmes bort under ”foreningsnytt”, men komme på nyhets- eller kultursidene i avisen.

Noen hovedhensyn er viktig når man skal sette opp en plan for halvåret. De kan godt være en mal for en arbeidsplan.

Vi skal påvirke
Det er et formål bak IOGT. Det er derfor vi driver organisasjonsarbeid.

Vi skal synes
Skal vi ha noen funksjon og vokse må folk få greie på at vi eksisterer og hva vi står for.

Vi skal tjene penger
Noe av det vi gjør koster penger, det er ikke til å komme forbi.

Vi skal lære.
Hvis vi ikke lærer noe nytt, stagnerer vi.
br> Vi skal møtes
Både for det sosiale og for det nyttige.

Vi skal vokse
Et lag som ikke rekrutterer nye medlemmer, vil etter hvert bli mindre. Dessuten blir det morsommere når det kommer inn nye folk.

Det finnes ulike metoder dere kan bruke for å få opp ideer:

1. Bilder
La en av lagets medlemmer ta en tur ut i lokal-miljøet og ta en del bilder. Det kan være både konkrete og abstrakte motiver. Tenk ikke på at de skal gi mening der og da, men knips i vei. Disse bildene legges så på bordet under møtet. Hver deltaker velger så et eller flere bilder, avhengig av hvor mange som er med. Tanken er at dette bildet skal illustrere eller symbolisere en utfordring eller mulighet for IOGT i nærmiljøet.
Når alle har fått hvert sitt bilde, skal de assosiere rundt det de ser på bildet. Så skal de finne en mulighet eller utfordring for IOGT som kan illustreres eller symboliseres av dette bilde. Dere kan godt også lage en kort liten historie om den muligheten /utfordringen de har funnet. Bildene henges så opp på en vegg etter hvert som de ulike historiene fortelles. Dette skal være litt lek, litt kreativitet og masse mening, så oppmuntre gjerne deltakerne til å se muligheter som ikke ligger midt i løypa. Om dere ikke har fått tatt bilder, kan dere også assosiere rundt ord som dere ber noen sette opp eller dere finne ulike gjenstander som kan brukes på samme måte.

2. Overskrifter
Ta med en bunke med aviser, og klipp ut overskriftene. Ikke bry dere om selve artikkelen. Del så ut overskriftene til deltakerne, og la de sitte noen minutter og tenke over hvilke assosiasjoner overskriften gir dem. Pass på at de ikke lar seg lede av hva saken egentlig handler om. Når det har gått noen minutter, skriv opp alle ideene som har kommet opp.

3. Kun tåpelige ideer
Bruk 5 minutter på en tradisjonell brainstormingsrunde. Dvs. ingen ideer er for dumme til å bli tatt opp, ingen kritikk av ideene i denne omgang. Men i denne runden er det KUN upraktiske, tåpelige ideer som er tillatt. Alt som er fornuftig og praktisk skal ikke taes med. Når det er gjort se på ideene dere har kommet opp med. Hvordan kan man modifisere de upraktiske ideene for å gjøre de mer attraktive? Forsøk å gjør det på en måte som ikke endrer hovedmeningen med ideen for mye.
Knips i vei

Mens dere sover er noen våkne
Dere skal slippe å gjøre alt arbeid selv. IOGT har et nettverk av konsulenter og et aktiv sentralkontor som kan hjelpe dere med det meste. Konsulentene har som arbeidsområde hele regionen, så dere må dele han eller henne med flere. Om dere trenger hjelp til større arrangement er det en fordel å koordinere dette med regionstyret, også.
Regionkonsulenten kan hjelpe dere med følgende:
- Hjelp og støtte til å arrangere store og små aktiviteter og møter
- Arbeid med planlegging av aktivitet
- Være med og drive prosjekter som gjelder hele regionen

Sentralkontoret kan hjelpe dere med følgende:
- Praktisk hjelp for å få registrert laget i Brønnøysund osv.
- Sende ut vervemateriale og annet materiale som IOGT har
- Hjelp til å få en hjemmeside opp og stå
- Adresser og kontakter til andre organisasjoner som Juvente og Juba
- Og ellers hjelp og støtte etter behov

  • Tips ein ven
  •  Skriv ut