IOGT Region Sør-Norge

Det skjer mye i regionen vår, men ikke her på den lokale nettsiden

Aktiviteten i Region Sør-Norge er høy. Her på de lokale sidene er det imidlertid sjelden artikler å finne fra våre aktiviteter. I fanen til venstre "Det skjer i Sør" finner du en oppdatatert aktivitetsoversikt over alt som foregår.

Nærmere 100 i Liagrenda

Liagrenda2_IMG_1329_300x225
I Telemark har det gjennom mer enn 40 år vært tradisjon å møtes i Liagrenda
ved Akkerhaugen den andre søndagen i juni. Nytt denne gang var en marsj med
ti poster. Deltakeravgiften ble til 4200 kroner til FORUTs arbeid for å
fremme utvikling.

En fin tur gjør ingen sur.

Roar b_200x301[1]

- Utflukter skaper fellesskap. Vi bør gjøre enda mer av slike aktiviteter, sier Roar Olsen i IOGT Vestfold – vel fornøyd etter at 45 IOGT-ere fra Vestfold sist helg var på rundtur i Telemark.


Musikk til arbeidet i Sør

trudeberitsør_200x225

I region Sør-Norge arrangeres hvert halvår en enkel konferanse for å samkjøre innsatsen det neste halvåret. Nå i vår gikk dette trivelige arrangementet av stabelen på selve frigjøringsdagen 8. mai.


Alle tok gjenvalg i Sandefjord

RegSor0639_200x150

I IOGT Region Sør-Norge er styrearbeidet så givende at alle svarte ja på valgkomiteens spørsmål om å fortsette i styret, på regionens årsmøte i helgen. Selvsagt tok også valgkomiteen gjenvalg.


Det skjer mye spennende i Sør


Informasjon

  • IOGT Region Sør-Norge dekker fylkene Buskerud, Telemark, Vestfold og Agderfylkene. Regionen har omtrent 1000 medlemmer og medspillere.

    Regionen ledes av et regionstyre som velges årlig på regionens årsmøte. Regionen er deretter delt i fem områder som har sine områdestyrer. Områdestyrene har ansvar for å holde kontakten både med lokalavdelingene i sitt eget område, og enkeltmedlemmer og medspillere i området.

    Regionen har fulltids bemannet kontor i Sandefjord.