Spørsmål og svar

Hva er det IOGT gjør?
Vi arbeider med en hel del. Politisk arbeid for å påvirke politikerne, forebyggende arbeid bl.a for å utsette ungdoms alkoholdebut og sosialt arbeid for å hjelpe de med problemer.

Er IOGT en religiøs organisasjon?
Nei, vi er partipolitisk og religiøst uavhengige, og har sikkert medlemmer fra alle politiske partier og religioner. Men vi arbeider politisk, og har i en del saker klare politiske standpunkter.

Hva betyr IOGT?
Fra starten sto bokstavene for International Order of Good Templars. Som du forstår er vi en gammel organisasjon, og helt frem til i dag er det mange som har brukt ordet Godtemplar som synonymt med IOGTere. Men stort sett sier vi bare IOGT, og forsøker å fortelle hva vi gjør fremfor hva vi heter.

Hvor aktiv må jeg være for å bli med?
Du kan være akkurat så aktiv du vil. Mange er med bare for å støtte organisasjonen. Da får du medlemsbladet 5 ganger i året, og du kan følge med på hjemmesidene våre. Om du gir oss mailadressen din kan vi sette deg på vår mailingliste.
Andre vil arbeide lokalt, eller være med i et av våre prosjekter. Vi hjelper deg med å sette i gang om du vil starte opp et arbeid der du bor.

Men er ikke avholdsbevegelsen utdødende?
Neida. I dag har IOGT rundt 3500 medlemmer. Ser man historisk på det, har vi nok mistet oppslutning. Iårene rett før 1920 hadde vi nesten 100 000 medlemmer. De siste årene har vi begynt å øke medlemstallet igjen, og vi har hele tiden drevet et aktivt politisk arbeid og hatt prosjekter gående.
Vi er nok ikke den samme bevegelsen som vi var for 100 år, siden men så er samfunnet et helt annet i dag. Det er ikke bare antallet medlemmer det kommer an på, men hva vi faktisk betyr i samfunnet.

Hvorfor må man ikke drikke for å være medlem i IOGT?
Vi ønsker å være en slags motkultur til at alkohol skal være en så selvsagt del av kulturen, både på fester og i andre sammenhenger. Derfor er det viktig for oss å holde på det at man ikke drikker som et krav for medlemskap.

Vi ser det dessuten som et solidarisk standpunkt. Samfunnet trenger flere alkoholfrie soner, både for de som har problemer og for barn og ungdommer.

Men betyr det at dere mener at avholdsfolk er bedre enn andre?
Nei, dette handler ikke om at noen er bedre enn andre. Alle får gjøre sine valg. Men hvis alle rundt deg drikker alkohol kan man jo spørre hvor reelt valget er. Det er viktig for oss at hver og en er bevisste på at det de drikker, kan ha negative konsekvenser både for dem selv og andre. Vi vil også at det skal være akseptabelt at man sier nei takk, om man ønsker det.

Når det gjelder politikken går ikke det viktigste skillet mellom de som drikker alkohol og de som ikke gjør det. Det går mellom de som ønsker restriksjoner, og de som ønsker at markedet skal bestemme.

Hvor stort er alkoholproblemet i Norge?
Det spørs hva du mener er problemer. Mange flere enn de som man vanligvis tenker på har alkoholproblemer. Fylla, eller den akutte rusen, er kanskje det største problemet. I en meningsmåling svarte 40% at de plages av andres fyll, og over 70% mener det er for mye fyll i Norge. Særlig kvinner er utsatt, ca. 47 000 kvinner blir fysisk skadet av andre personer hvert år. Mellom 60 og 80 % av all vold i Norge er rusrelatert.

Hvorfor skal alkohol være så dyrt i Norge?
Alkohol er faktisk biligere i dag enn det var for noen år siden, i forhold til folks kjøpsevne.
Men når vi har høye avgifter så er at fordi prisen er med på å avgjøre hvor mye folk drikker. Og klarer vi å få folk til å drikke mindre, sparer vi oss selv og samfunnet for mange alkoholproblemer. Det må være et mål i politikken. Hvis vi satte ned prisene til dansk nivå mener SIRUS at vi ville få nesten 100 flere alkoholdødsfall årlig og økning i antall drap, selvmord, ulykker og selvmord.
IOGT mener at hensynet til de som har problemer må være det viktigste.

Er ikke dette fokuset på alkohol en litt særnorsk greie?
Det er mange land i Europa nå som går i en mer restriktiv retning. EU har utarbeidet en egen strategi. Frankrike har fått strenge reklameregler, og satte opp aldersgrensen til 18 år. EU-kommisjonen har beregnet at alkohol dreper ca. 115 000 mennesker i Europa hvert år.

Hvorfor skal jeg lide fordi noen ikke klarer å styre drikkingen sin?
Det er vel egentlig et spørsmål om solidaritet, og litt egen-interesse. Vi vet ikke hvem som kan rammes av andres drikking.
Det er ikke vanskelig å få tak i alkohol i Norge i dag, og det er ikke forbud vi snakker om. Men restriksjoner som gjør det litt vanskeligere å få tak i alkohol, og litt dyrere enn vanlige matvarer, det kan vi alle leve med.

Hva med grensehandelen?
Kun 5% av det som drikkes i Norge skyldes grensehandelen.

Jeg har hørt at litt rødvin skal være godt for hjertet?
Det står stadig vekk noe i avisene om akkurat det, men det er nok ikke så enkelt som en del avisoppslag skal ha det til. Alle slike undersøkelser har en del forbehold som nok ikke blir med når pressen skriver om det. Det stemmer at det foreligger undersøkelser som har vist at det finnes stoffer i rødvin (men også i alkoholfri vin …og en mengde bær og grønnsaker…)som har en positiv virkning. Men det gjelder bare hvis man er mann og over 50 og med hjerteproblemer. Det er ikke påvist at dette skal ha noen forebyggende virkning.

Arbeider IOGT med annet enn ruspolitikk?
IOGT har et bredere program, og har tradisjonelt vært aktive både i demokrati, kultur og fredsarbeid. IOGT eier FORUT, sammen med barne- og ungdomsorganisasjonene våre. De driver bistandsarbeid i 5 land, og arbeider også med informasjonsarbeid her i Norge. Bl.a driver de en av de største informasjonskampanjene i norske barnehager. I likhet med IOGT har FORUT også et fokus på rusmidler som hinder for utvikling.

Finnes det IOGT-organisasjoner i andre land?
IOGT har medlemsorganisasjoner i nesten 50 land i verden. I år, 2010, har vi den internasjonale kongressen i Norge, i Fredrikstad første uken i august.
  • Tips ein ven
  •  Skriv ut