#PAGEDESCRIPTION#

Sterk&Klar

Sterk&Klar-programmet er et program som skal være til støtte og hjelp for foreldre som ønsker å være gode og trygge rollemodeller for sine barn. Prosjektet inviterer foreldre til barn i 8. klasse med på et handlingsprogram som strekker seg over tre ungdomsskoleår. Programmet legger opp til at foreldre skal utføre positive handlinger sammen med andre foreldre og sammen med egne barn.

Barne- og ungdomsårene byr på mange og varierte utfordringer og stadige krav, både for foreldre og ungdommer. Sterk&Klar vil gi foreldrene en trygg arena der de kan møte andre foreldre i samme situasjon. Er arena der det er lov å undre seg, der det er naturlig å være usikker, og der det er stor takhøyde for meningsutveksling om barns oppvekst og oppvekstvilkår. Sterk&Klar inviterer over de tre årene til fire foreldretreff med følgende tema:

  • • Grenesetting og foreldresamarbeidUnges debutalder og foreldrerollen
  • • Unges debutalder og foreldrerollen
  • • Ros, positivt fokus og foreldrerollen
  • • Mestring, selvtillit og foreldrerollen


Programmet fokuserer på at foreldrene er de beste forebyggerne, og at det er de som best kan påvirke barnas utvikling og adferd. I perioden mellom 13-16 år vil de fleste ungdommer møte, ta standpunkt til og begynne å forholde seg til rusmidler. Det er derfor spesielt viktig å sette fokus på temaet i ungdomsskoletiden. Gjennom å bevisstgjøre foreldrenes mulighet til å påvirke sine barns valg, er det endelige målet for programmet å få ungdommen til å vente lengst mulig med sin alkoholdebut.

Prosjektet tar sikte på å hjelpe foreldrene til noe de ønsker å gjøre bedre. En ønsker å flytte fokus fra holdning til handling. Dette kan i neste omgang gjøre de unge bedre i stand til å handle på en fornuftig måte i sitt møte med rusmidler.

Spesialpedagog Oddvar Bjørnestad har utviklet programmet på oppdrag fra IOGT i Norge. Prosjektet har vært aktivt siden 1998. Bjørnestad er spesialpedagog og prosjektets faglige rådgiver. Han har mange års erfaring fra arbeid med ungdom som har det vanskelig. I de senere år har han prioritert forebyggende barne- og ungdomsarbeid, og er i denne forbindelse spesielt opptatt av voksenrollen. Bjørnestad har også bakgrunn som idrettstrener.

Prosjektet får støtte fra Sosial- og helsedirektoratet. Deltagelse i prosjektet er gratis for familiene. Skolene/kommunene betaler en egenandel for hver gruppe på kr.5.000,- per skoleår. Denne egenandelen dekker gruppens aktivitet.

Stiftelsen Bergensklinikkene har evaluert prosjektet gjennom 2004-2007 og konkluderer med ”Prosjektet Sterk&Klar når i stor grad sine målsettinger. I første rekke lykkes man i å skape et stort engasjement blant foreldrene, noe som bl.a viser seg i høy deltakelse og oppfølging av tiltak som vedvarer gjennom hele prosjektperioden.”

For mer informasjon; se www.sterkogklar.no

  • Tips ein ven
  •  Skriv ut

Informasjon

  • Region Vest-Norge omfatter fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og fjordane.

I regionen er det 1388 medlemmer og 384 medspillere. Foruten program og virksomhet i avdelingene, har regionen også en del arrangementer og aktiviteter hvor alle medlemmer er velkomne. På denne siden kan du finne informasjon om slike arrangementer og andre nyheter fra regionen.    Ta gjerne kontakt med oss om du skulle ha noen spørsmål. Du finner kontaktpersonene til de forkjellige områdene under fanen "Kontakt oss" i venstre marg.