Tryggere uteliv for alle

IOGT startet i 2009 et langsiktig lokalpolitisk arbeid. Hovedmålet er å skape et bredt folkelig engasjement og oppslutning om kravet om bedre kontroll med alkoholserveringen i kommunene fram mot kommunevalget i 2011. Hovedbudskapet er at utelivet skal være for alle, men utrygghet som følge av oversjenking og vold gjør at mange ikke får de positive opplevelsene de ønsker når de er ute på byen. Ved hjelp av midler fra Helsedirektoratet gjennomførte vi dagskonferanser i fire av de største byene om alkohol og vold.

Som grunnlag for mobilisering, både internt og eksternt, vil vi ta utgangspunkt i den lokale situasjonen når det gjelder sammenhengen mellom alkohol og vold i uteliv og nære relasjoner. Her samarbeider vi nært med det lokale politiet.

Muligheten for å få gehør for en sterkere kontroll av utestedene, vil øke i det øyeblikket vi kan legge fram dokumentasjon som tydelig viser konsekvensene av en for unnfallende kontrollpolitikk. Vi har i 2010 gjennomført rundt 20 lokale folkemøter med deltakelse fra både serveringsbransjen, politikere og andre frivillige organisasjoner. Dette er noe vi kommer til å følge opp i 2011 med møter nye steder. Tilbakemeldingene på møtene har vært svært gode.

I dialogen med ansvarlige i kommunen om aktuelle virkemidler har vi vist til de positive erfaringene fra Stad-prosjektet i Stockholm. Her har man utviklet en god metode for tilsyn av utestedene gjennom et tett samarbeide mellom kommunen, politiet og bransjeorganisasjonene. Målet med STAD-prosjektet har vært å redusere volds- handlingene i utelivet gjennom å:
- ikke servere alkohol til mindreårige
- ikke servere alkohol til sterkt berusede personer

Tiltakene har ført til en reduksjon i politianmeldte voldstilfeller på 30 %. Sentralt her er samarbeid mellom politi, kommune og bransje.

  • Tips ein ven
  •  Skriv ut