Verden kan forandres!

Til tross for regjeringsskifte og stor konkurranse på innsamlingsmarkedet, lanserer FORUT denne høsten en ambisiøs femårsplan for fortsatt innsats for barnerettigheter, kvinner og likestilling, og rus som utviklingshinder. På hjemmefronten er ambisjonene å befeste posisjonen som landets største leverandør av aktivitetsopplegg til norske barnehager om vennskap over landegrensene som årlig engasjerer ca. 80 000 barn. FORUT har prosjekter i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone, Malawi og Zambia, og deltar ellers i flere globale nettverk.

FORUT søker NORAD om en økning av rammetilskuddet fra 30 til 35 millioner kroner årlig for de neste fem årene. FORUT vil også ha flere støttespillere som kan bidra til at verden forandres. Nå lanseres givertjenesten, FORUT-fadder.  – FORUT har tro på at endring fra FORUT-partner til FORUT-fadder kan gi en positiv effekt, sier generalsekretær Morten Lønstad som ønsker seg tusen nye faddere i løpet av 2014. – Da kan vi øke innsatsen for barn og voksne i Asia og Afrika. Morten Lønstad forventer seg også en økning i statstilskuddet, basert på flere svært positive og oppløftende evalueringer av FORUTs prosjekter som har vært gjennomført siste året.

På Gjøvik vil FORUT markere seg med stand på CC i november og desember og i Fjellhallen under julemarkedet. Det vil også bli annonsert i Oppland Arbeiderblad, og flere spennende arrangementer lokalt vil bekjentgjøre at FORUT er «Gjøvik og Innlandets egen bistandsorganisasjon».

Urbane Totninger: Itte bære no’ å glise ta

Den 17. november inviterer FORUT og Urbane Totninger til et arrangement på Melkefabrikken på Kapp. Gustav Nilsen og Paul Håvard Østby kommer direkte fra «Latter» for å fortelle om sitt «andre liv», det vil si engasjementet for FORUT og sitt besøk i fjellandet Nepal nå i høst. Tre hundre gratisbilletter er lagt ut hos FORUT, og det blir både skjemt og alvor under arrangementet.

Lavkostnadskampanje

For å få folk til å melde seg som faddere, tar FORUT ellers i bruk internett med egne nettsteder, elektroniske nyhetsbrev og sosiale medier som facebook og instagram. På denne måten brukes minimalt med penger i markedsføringen av den nye fadderordningen. I stedet for dyre kampanjer frister FORUT med vervepremier, og alle FORUT-faddere er med på en årlig trekning av en studietur til et av FORUTs prosjektland. Ny nettside lanseres mandag 4. november: www.forutfadder.no.

En FORUT-fadder støtter FORUTs innsats for barn i krise med skolegang, helsestell, redusert rusbruk, likestilling og menneskerettigheter. FORUT styrker kvinners stilling og bidrar til utvikling av hele lokalsamfunn.

- FORUT virker som en solid, nøktern og stødig organisasjon. Seriøse. Engasjerte. De er ikke så flinke til å fremheve seg sjøl. Det burde de kanskje. For de legger ned masse arbeid, og det fortjener å bli sett! Denne uttalelsen kommer fra bloggeren Pia Skjelstad. Hun har vært med FORUT til India og sett at arbeidet gir resultater.

Mange liker FORUT!

FORUT har stort gjennomslag i mange miljøer. Viktige samfunnsaktører innen kultur, politikk og næringsliv støtter FORUTs arbeid. – Det er inspirerende å ha gode ambassadører med på laget, sier generalsekretær Morten Lønstad. Noen av disse vil ut over høsten bli synlige i den vervekampanjen FORUT nå lanserer.

 

For mer informasjon kontakt:

Generalsekretær Morten Lønstad, 61 18 74 03  /  418 09901

Informasjonsleder Ellen Bjølseth, 61 18 74 05  /  970 61768

Kampanjeansvarlig Elisabeth Bratås, 61 18 74 20 / 414 37002

  • Tips ein ven
  •  Skriv ut